Шукати в цьому блозі

понеділок, 17 вересня 2018 р.

Проект Молодіжний банк ініціатив для ЗЗСО

КОНКУРС МІСЬКИХ ПРОЕКТІВ
Конкурс міських проектів започатковується для активізації комунікації між громадськими організаціями та підсилення спроможності міських ініціатив. В рамках цього конкурсу комітет МОЛОДІЖНОГО БАНКУ ІНІЦІАТИВ  спільно із ГС“МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР” надасть організаційне сприяння та фінансову підтримку на реалізацію проектів, які спрямовані на розвиток міста Тернополя та громадянського суспільства. Конкурс проводиться в рамках програми Молодіжний банк ініціатив Молодіжний банк (Youth Bank).
Цілі конкурсу МІСЬКИХ ПРОЕКТІВ:
 • створити можливості для реалізації проектів та ідей;
 • забезпечити практичну реалізацію ініціатив;
 • активізувати комунікацію між бізнесом та громадськими організаціями
Термін реалізації проектів з 25 червня по 25 вересня 2018 року
Територія втілення проектів: Тернопільська область
Тематичні напрями для проектів:
 • спортивні свята та здоровий відпочинок;
 • неформальна та громадянська освіта;
 • події та заходи культурно-мистецького спрямування;
 • студентська активність та самоврядування;
 • молодіжне підприємництво
Критерії прийняття проектів на конкурс:
 • проекти мають бути не комерційними і аполітичними
 • проекти подають і реалізують неприбуткові громадські орагнізації або ініціативні групи (щонайменше 3 особи)
 • керівники проектів повинні забезпечити співфінаснування щонайменше на рівні 20 % від загального бюджету проекту
 • проекти повинні бути реалістичними для втілення
 • термін реалізації проекту не повинен перевищувати 3 місяці
Процедура подання проектів та визначення переможців
 1. Проект подається за відповідною аплікаційною формою, що розміщена на сайті-molod.te.ua або за електронною адресою - ternopilmolod@gmail.com
 2. Оцінка змісту проектів здійснює спеціально сформований Комітет (комітет МБІ). Початкова оцінка проектів здійснюється на відкритому засідання Комітету де відповідно до зазначених критеріїв виставляється оцінка по 10-ти бальній шкалі. Остаточна оцінка проектів здійснюється на відкритому захисті проектів, де Комітет приймає остаточне рішення про переможців проекту.
 3. Переможці конкурсу оголошуються на сайті - molod.te.ua
 4. Комітет має право запропонувати керівникам проектів своє бачення до плану чи бюджету проекту для покращення якості проекту
 5. Переможці конкурсу підписують договір про реалізацію проекту, в рамках якого здійснюєьться подальша співпраця з втілення проекту.
Критерії оцінки:
Комітет оцінює заявки згідно 5 критеріїв по 10 бальній шкалі ( 0 – найнижчий бал, 10 – найвищий бал).
 1. Реалістичність для реалізації
 2. Інноваційність
 3. Залученість широкого кола учасників
 4. Наявність співпраці
 5. Ефективність витрачання коштів
Контакти:
- 068 323-94-81,0979342524 ternopilmolod@gmail.com

Стажування в Польщі


     Університет Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією АDD запрошує до участі в програмі стажування для освітян у Варшаві, метою якого є ознайомлення із європейськими підходами щодо питання наукового плагіату і популяризація академічної доброчесності, а також підвищення кваліфікації освітян  та поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною і Польщею.

www.iiasc.org 
info@iiasc.org телефоном: +380991720082 або  +380682720082– асистент проекту Гребенюк Надія

понеділок, 20 серпня 2018 р.

Нагородженні кращих учнів 2018

   7 серпня під час сесії міської ради міський голова Тернополя Сергій Надал вручив кращим тернопільським школярам сертифікати на отримання іменних стипендій у галузі наук та у номінації «Кращий учень школи». Відповідні рішення були прийняті на сесії міської ради. Зокрема, 48 школярів отримуватимуть впродовж 2018/2019 навчального року стипендії Тернопільської міської ради у галузях мовознавство, історія, математики, інформатики, астрономії. фізики, правознавства, мистецтвознавства тощо. Також 33-оє школярів отримуватимуть стипендію міського голови у номінації «Кращий учень школи».
     Претендентів на отримання грошових виплат визначала спеціальна конкурсна комісія з питань освіти та науки після подання кандидатур від кожної школи з числа кращих учнів.

Методичні рекомендації 2018-2019

Додаток
до листа Міністерств освіти і науки України
                             від  03. 07. 2018 р. № 1/9-415
Методичні рекомендації щодо викладання мови та літератури в закладах загальної середньої освіти із навчанням або вивченням мов національних меншин у 2018/2019 н.р. 

Мовно-літературна освіта у закладах загальної середньої освіти є одним із важливих напрямків сучасної української освіти, яка забезпечує духовний розвиток учнів, формування гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції.
У процесі навчання мовам та літературам корінних народів та національних меншин  в сучасній школі необхідно орієнтуватися на життєві потреби учнів; розвивати в них уміння справлятися з реальними проблемами, що виникають у різних життєвих ситуаціях; допомагати  стати більш незалежними в своїх думках і діях, більш відповідальними і готовими до співробітництва з іншими людьми, що є умовою розвитку демократичного суспільства. А через пізнання власної історико-культурної спадщини - здатність пізнати глибинність взаємозв'язків кожного з них з українською нацією, переконатися, що саме українська суверенна держава охороняє національні права всіх її громадян.
У 2018/2019 навчальному році вчителі-словесники закладів загальної середньої освіти  з вивченням мов національних меншин  працюватимуть за Типовими освітніми програмами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України:
«Про затвердження типової освітньої програми закладів освіти ІІ ступеня»  (від  20.04.2018 № 405)
«Про затвердження типової освітньої програми закладів освіти ІІІ ступеня» ( від 20.04.2018  №№ 406, 408).
Типова освітня програма окреслює підходи до планування й організації навчального процесу в закладі загальної середньої освіти  та визначає загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо; безпосередньо очікувані результати навчання учнів у рамках навчальних програм, наведених у відповідних переліках; рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти тощо.
Відповідно до Закону України «Про освіту» розширюються права закладів загальної середньої освіти, які, розробляючи свої робочі освітні програми на основі зазначених вище Типових освітніх програм, можуть самостійно вибудовувати конкретне співвідношення навчального часу та перелік предметів, за якими здійснюватися навчання державною мовою; розподіл навчального навантаження між мовою національної меншини та іноземною мовою тощо.
У школах (класах) з поглибленим вивченням окремих предметів мовою навчання може бути мова корінного народу, національної меншини чи така мова може вивчатися як окремий предмет. У такому випадку, при розробленні робочих навчальних планів потрібно використовувати два варіанти навчальних планів. Наприклад, для класів з поглибленим вивченням окремих предметів з вивченням угорської мови – таблиці 8 та 12 (в частині вивчення мови національної меншини); для класів з поглибленим вивченням математики та навчанням польською мовою – таблиці 8 та 4 (в частині вивчення мови національної меншини та «Літератури»).
За рішенням педагогічної ради, зокрема, коли мова національної меншини є офіційною мовою ЄС, ця мова може вивчатися також як іноземна.
Варіативна складова навчального плану визначається закладами загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.
Робочі освітні програми закладів загальної середньої освіти не потребують погодження з відповідним  органом управління освітою.
У той же час  відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту» заклади освіти можуть використовувати в роботі інші освітні програми, розроблені ними або науковими установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності. Затвердження таких освітніх програм  належить до компетенції Державної служби якості освіти.
Новий Закон України «Про освіту» не спрямований  на обмеження мовних прав національних меншин, а розширює вивчення навчальних предметів державною мовою в закладах середньої освіти з навчанням мовами національних меншин, яке буде здійснюватися поступово, починаючи з 2020 року.
Відповідно до розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» визначено, що особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим Законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.
У   5-9 класах заклади загальної середньої освіти працюють за типовими навчальними програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804; у 10-11 класах – за наказом МОН від 23.10 2017 № 1407.
Тексти навчальних програм розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv.
Ці навчальні програми та підручники до них  розроблено на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011   № 1392, з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, та   положень концепції «Нова українська школа» (2016 р.).
В 11 класах навчальний процес здійснюється ще за попередніми стандартом, навчальними програмами та підручниками. 
Відповідно до концепції «Нова українська школа» (2016 р.) навчальні програми з мов та літератур корінних народів або національних меншин  базуються на компетентнісному підході, який передбачає, що учні закладів загальної середньої освіти мають не тільки опанувати зміст певної дисципліни, а передовсім набути необхідні для життя в суспільстві уміння і навички, важливі для всебічного розвитку особистості громадянина України, його подальшого становлення, морального та професійного зростання.  Тому головним завданням мають стати досягнення результатів у формуванні ключових і предметних, філологічних (у старших класах на профільному рівні) компетентностей, що дозволить старшокласникам у майбутньому ефективно реалізувати себе в професійній та інших сферах життєдіяльності.
Засобами предметів «Мова та література національних меншин» мають бути сформовані такі ключові компетентності (відповідно до Рекомендацій Європейської Ради):
1) спілкування державною мовою;
2) спілкування іноземними мовами;
3) математична компетентність;
4) компетентності в природничих науках і технологіях;
5) інформаційно-цифрова компетентність;
6) уміння вчитися;
7) ініціативність і підприємливість;
8) соціальна та громадянська компетентності;
9) обізнаність та самовираження у сфері культури;
10) екологічна грамотність і здоровий спосіб життя.
Згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти  метою навчання (вивчення) мов національних меншин   у становленні духовно багатої особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися виражальними засобами мови, її типами, стилями, жанрами, формами в усіх видах мовленнєвої діяльності, орієнтується в постійно зростаючому інформаційному потоці, уміє самостійно навчатися і самовдосконалюватися.
У процесі комунікативно орієнтованого навчання здійснюється підготовка до міжкультурного діалогу, усвідомлюється важливість толерантного спілкування як у своєму близькому оточенні     у своєму класі, школі, регіоні –  так і за межами України. 
У курсі літератури засобами художнього слова має формуватися особистість та громадянин України, також розвиватися його комунікативні здібності.
Враховуючи жорсткі реалії сьогодення, вивчення курсу літератури в  закладах загальної середньої освіти з навчанням  мовами корінних народів або національних меншин має  бути україноцентричним. Це означає, що знання,  які отримують учні,  слід спрямувати  на формування насамперед молодого громадянина України, патріота своєї держави, який через читання творів різних національних культур пізнає та досліджує реалії своєї країни, традиції рідної культури.
Враховуючи, що цей курс літератури вивчається паралельно з українською літературою, особлива увага має бути приділена увиразненню міжлітературних зв’язків української та інших літератур.
Принцип діалогу культур сьогодні має стати провідним у процесі вивчення літератури у школі. Реалізація   цього принципу сприятиме вихованню полікультурної особистості, справжнього громадянина світу, сформованого у просторі діалогу.
Звертаємо увагу, що в 5-9 класах вивчається інтегрований курс «Література» (національної меншини та зарубіжна).
У 10 класі навчальні предмети «Мова національної меншини» та інтегрований курс «Література» (національної меншини та зарубіжна)  в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин за новим типовим навчальним планом на рівні стандарту (див. наказ МОН від 20.04 2018 № 408) трансформується  в інтегрований курс  «Мова та література корінного народу або національної меншини».
Предмет «Зарубіжна література» виокремлюється в окремий курс, який буде вивчатися за типовою навчальною програмою та підручником для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою.       Однак, викладання предмету «Зарубіжна література» здійснюватиметься мовою навчання закладу загальної середньої освіти (угорською, польською та ін.) за підручниками, що будуть перекладені відповідною мовою національної меншини.
На філологічному рівні в 10 класі «Мова національних меншин» та «Література національних меншин вивчаються як окремі предмети (відповідно З год. та 2 год. на тиждень). Окреме вивчення зазначених предметів може здійснюватися і на рівні стандарту, але за наявністю затвердженої навчальної програми та підручників до неї.
У випадку відсутності підручників з того чи іншого предмета можна використовувати підручники попередніх років, навчальні посібники, додаткові дидактичні матеріали, інформаційні матеріали, які необхідно розміщувати на офіційних сайтах ІППО.
У 2018-2019 навчальному році в 10 класі необхідно працювати за такими новими навчальними  програмами:
                     
1.    
Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
Рівень стандарту
2.    
Російська мова (початок вивчення з 1 класу) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
Рівень стандарту
3.    
Російська мова (початок вивчення з 5 класу) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
Рівень стандарту
4.    
Польська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою
Профільний рівень
5.    
Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою
Профільний рівень
6.    
Польська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою
Рівень стандарту
7.    
Польська мова як друга іноземна у спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов та у закладах загальної середньої освіти
Рівень стандарту
8.    
Російська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
Профільний рівень
9.    
Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
Профільний рівень
10.  
Російська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

Рівень стандарту
Підручниками, що отримали дозвіл на друк, зокрема:
        «Польська мова (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням польською мовою (авт. Іванова М. С., Іванова-Хмєль Т. М.);
 «Польська література (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням польською мовою (авт. Лебедь Р. К.);
         «Російська мова та література (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою (авт.Давидюк Л. В., Дядечко Л. П.,   Статівка В. І., Халабаджах І. М.);
         «Польська мова (6-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов та закладів загальної середньої освіти (авт. Біленька-Свистович Л.В.,                            Ковалевський Є., Ярмолюк М.О.);
            «Російська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (авт. Баландіна Н. Ф., Дегтярьова К. В.);
 «Російська мова (6-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (авт. Баландіна Н. Ф., Зима О. В.).
Повний перелік навчальної літератури для закладів загальної середньої освіти з навчанням (вивченням) мовами корінних народів або національних меншин надається в Переліку навчальних програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, якій постійно оновлюються та доступний на офіційному сайті Інституту модернізації змісту освіти. 
Оцінювання в 5-9 класах  здійснюється відповідно до Критеріїв  оцінювання навчальних досягнень учнів з мов національних меншин, що  розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (лист МОН України від 30.08.2013  № 1/9–592 «Методичні рекомендації щодо оцінювання  результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, де навчаються рідною мовою або вивчають її».
Для 10-11 класів критерії оновлюються та будуть розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.

вівторок, 5 червня 2018 р.

Переможці ІІІ етапу МАН


СПИСОК
переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України
у 2017/2018 навчальному році
Відділення фізики та астрономії
Секція експериментальної фізики
(базова дисципліна – фізика)
ІІІ місце
1.
Хомишин Олександра Андріївна
- учениця 10 класу Тернопільської спеціалізованої школи           I-III ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області (базова дисципліна – фізика).
Відділення мовознавства
Секція німецької мови
(базова дисципліна – німецька мова)
І місце
1.
Турківська Вікторія Романівна
- учениця 10 класу Тернопільської спеціалізованої школи    І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов (базова дисципліна – німецька мова).
Відділення історії
Секція історії України
(базова дисципліна – історія України)
ІІ місце
1.
Коваленко
Роман Олександрович
- учень 11 класу Тернопільської Української гімназії імені І. Франка Тернопільської області (базова дисципліна – історія України);
Відділення літературознавства,
фольклористики та мистецтвознавства
Секція літературної творчості
(базова дисципліна – українська мова та література)
ІІІ місце
1.
Касянчук
Надія Михайлівна
- учениця 10 класу Тернопільської Української гімназії імені І. Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області (базова дисципліна – українська мова та література);
Відділення екології та аграрних наук
Секція ветеринарії та зоотехнії
(базова дисципліна – біологія, хімія (за вибором)
ІІІ місце
1.    
Покотило Соломія Олегівна
- учениця 11 класу Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка (базова дисципліна – біологія);
Відділення хімії та біології
Секція біології людини
(базова дисципліна – хімія, біологія (за вибором)
І місце
1.
Авдєєв Богдан Олександрович
- учень 11 класу Тернопільської Української гімназії імені І. Франка (базова дисципліна – біологія).
Секція медицини
(базова дисципліна – хімія, біологія, фізика (за вибором)
ІІ місце
1.
Стаханська Анастасія Олександрівна
- учениця 10 класу Тернопільської спеціалізованої школи     І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов (базова дисципліна – біологія).

Секція загальної біології
(базова дисципліна – хімія, біологія (за вибором)
ІІІ місце
1.
Касянчук
Надія
Михайлівна
- учениця 10 класу Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області (базова дисципліна – біологія)


вівторок, 29 травня 2018 р.

«Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави»


Шановні колеги,
2–8 липня 2018 року, в місті Чорноморськ Одеської області
проходитиме XІ Міжнародна науково-практична конференція
«ОБДАРОВАНІ ДІТИ – ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВИ»
Організатори заходу:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ

Напрями роботи конференції:
Сучасні наукові концепції і підходи до вивчення обдарованості особистості;
Інноваційні проекти, програми, технології, методики розвитку і освіти обдарованих дітей і молоді;
Формування компетентностей обдарованої особистості в умовах Нової української школи;
Діагностика, проектування і прогнозування розвитку обдарованості особистості;
Підготовка фахівців для роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
Технології розвитку здібностей та обдарованості дітей дошкільного віку, STREAM-освіта дошкільників;
Супровід та підтримка розвитку обдарованої особистості та особливості формування в неї успішних життєвих стратегій.

Організаційний комітет запрошує взяти участь у роботі конференції та ознайомитись з умовами участі що додаються в Інформаційному повідомленні.

З повагою та сподіванням на успішну співпрацю, організаційний комітет конференції
(044) 227-54-23,